spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Kapp Amsterdam

Havna ved Sveagruva

Bragan­za­vå­gen som lig­ger like ved Sveagru­va er vel­dig grunn og stør­re skip kan ikke sei­le inn er. Der­for fin­nes det en liten havn ved Kapp Ams­ter­dam i Van Mijen­fjor­den, omt­rent 5 kilo­me­ter sør for gru­ve­by­en. Det er ikke bare sel­ve hav­nen med kai­en som fin­nes der, men det er et ganske stort områ­de med mye lag­ring og annet, så stedet er pre­get av tung­indus­tri i lik­het med Svea ellers.

Hav­na er tilg­jen­ge­lig bare deler av året når far­van­net er isfritt. Van Mijen­fjor­den fry­ser til store deler av året til langt uto­ver våren for­di den lan­ge, sma­le Akseløya lig­ger tvers over inn­gan­gen av fjor­den og avskje­r­mer den fra havets strøm­mer og døn­nin­ger slik at isen får leg­ge seg i ro. Når skip måt­te like­vel sei­le inn til Svea om vin­te­ren så var det­te van­lig­vis bare mulig ved hjelp av isbry­ter.

Opp­ryd­din­gen av Sveagru­va vil også omf­at­te infra­struk­tu­ren ved Kapp Ams­ter­dam så når pro­ses­sen er fer­dig vil lite eller ingen­ting bli igjen der. Men kai­en ved Kapp Ams­ter­dam vil bru­kes til sis­te stund i opp­ryd­din­gen for­di alt må jo sen­des ut der­fra.

Til side:  → Svea-områ­det  → Sveagru­va (gru­ve­by­en)  → Svea Nord  → Lunck­ef­jel­let  → Kapp Ams­ter­dam

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.02.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php