spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Sarkofagen

360°-Panoramabilder av et fjell ved Longyearbyen

Fjell­ryg­gen Sar­ko­fa­gen er 500 meter høy og lig­ger et par kilo­me­ter sør for Lon­gye­ar­by­en i øvre Lon­gye­ard­a­len, mel­lom isbree­ne Lon­gye­ar­breen og Lars­breen. Sar­ko­fa­gen kan tyde­lig ses fra sen­trum i Lon­gye­ar­by­en, og utsik­ten der­fra for­kla­rer hvor­for fjel­let har fått nav­net sitt, som også betyr “kis­ten”: Fjel­let har en lignen­de form.

Det mør­ke nav­net til tross, er Sar­ko­fa­gen et populært mål for tur­gåe­re og ski­turer uten­for Lon­gye­ar­by­en, og dis­se 360-gra­d­ers pan­ora­ma­bil­de­ne vil vise deg hvor­for.

Fjell­ryg­gen Sar­ko­fa­gen deler Lon­gye­ard­a­len sør for Lon­gye­ar­by­en inn i to gree­ner, som dek­kes av hen­holds­vis Lon­gye­ar­breen og Lars­breen. Fra Sar­ko­fa­gen får du en flott pan­ora­ma­utsikt over Lon­gye­ar­by­en og omegn.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php