spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard med SV Meander, 1.-18. juli 2023

Del 4: den søre vestkysten

Fjellrev

Fjell­rev på ves­t­kys­ten.

Det var et bra vær­vin­du for seil­a­sen rundt Sør­kap­pet, noe som er vik­tig spe­sielt for et for­holds­vis lite skip som Mean­der. Det var litt øst­lig vind som ble med oss i fle­re døgn og der­med holdt vi oss hel­ler på den ytre ves­t­kys­ten mens det blås­te vel­dig kraft­ig i sel­ve Horn­sun­det. Men vi had­de vel­dig gode for­hold på ves­t­kys­ten både i Ves­t­vi­ka sør for Horn­sun­det og i Hyt­te­vi­ka len­ger nord.

Så had­de vi nok tid igjen til fle­re vand­re­tu­rer i Recher­chefjor­den. Sol­skinn i Cham­ber­lind­a­len og Obser­va­to­rief­jel­let, men så kom tåka sigen­de inn mens vi var ved Recher­che­breen. Da var det bare å kom­me seg unna og nord­o­ver, mot Isfjor­den. Der run­det vi rei­sen av med ilands­tign­in­ger i Ymer­buk­ta og i Coles­buk­ta før vi kom til­ba­ke til Lon­gye­ar­by­en.

Recherchebreen sett fra Observatoriefjellet

Utsikt fra Obser­va­to­rief­jel­let mot Recher­che­breen.

Bil­de­gal­le­ri 4: den søre ves­t­kys­tem

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Lon­gye­ar­by­en til Kongsfjor­den  → På Spits­ber­gens nord­kyst  → Fra isen i nord til Sør­kap­pet  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php