spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018Sval­bard under seil, sep­tem­ber 2018 → Gal­le­ri 3: Fra Mof­fen til Wood­fjor­den, Raud­for­den, Fuglefjor­den og Kob­befjor­den

Svalbard under seil: fra Moffen til Danskøya

Utro­lig nok, men sant – det ble ikke slutt på det fine været, så vi kun­ne fort­set­te turen med en sjel­den ilands­tig­ning på Mof­fen, den­ne lil­le øya på 80 gra­der nord. Mof­fen er jo noe gans­ke spe­sielt. Været var godt, ilands­tign­in­gen var god, hval­ros­se­ne var «gode». Alt var godt. Det var også godt at det var mye mind­re marin plast­søp­pel på Mof­fen da vi dro igjen enn noen timer tid­li­ge­re. Det var for­res­ten ikke den førs­te gan­gen på den­ne turen at vi had­de sam­let en god del plast­søp­pel.

Nes­te ilands­tig­ning ble på Gråhu­ken, ved den gam­le hyt­ta som Hil­mar Nøis byg­de i 1928 og som ble brukt under en over­vint­ring av Chris­tia­ne Rit­ter noen år sene­re. Hun skrev den berøm­te boka «En kvin­ne i polar­nat­ten» over den­ne over­vint­rin­gen på Gråhu­ken, og der­med ble hyt­ta til Hil­mar Nøis kjent som «Rit­te­rhyt­ta». Sene­re kas­tet vi anker i Mus­ham­na og kos­te oss med bål på stran­da.

Mona­co­b­reen er en av natu­rens høy­de­punk­ter i Wood­fjor­den og Lief­defjor­den. Bre­fron­ten og lands­ka­pet rundt omkring den er abso­lutt fan­tas­tisk. Og så været – igjen! Det ble ingen ilands­tig­ning den­ne dagen, «bare» en liten zodiac­tur, for­di stedet vi had­de tenkt på angåen­de en liten spa­ser­tur sene­re i Wood­fjor­den var aller­e­de okku­pert – av en hel bjør­ne­fam­lie. Noe vi kun­ne selv­føl­ge­lig vel­dig godt leve med!

Dagen etter var det på tid igjen med en liten vand­ring, og vi tok anled­nin­gen i Raud­fjor­den for å nyte det flot­te lands­ka­pet med vak­re utsik­ter fra Solan­derfjel­let. Turen gikk vide­re via Fuglefjor­den til Kob­befjor­denDan­s­køya, hvor det ble en kort spa­ser­tur, igjen med flott kveldslys.

Kart 3 – Fra Mof­fen til Dan­s­køya

Kart 3 - Fra Moffen til Danskøya

Gal­le­ri 3: Mof­fen, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den, Raud­fjor­den, Kob­befjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Fra Mof­fen til Dan­s­køya  → For­lands­und og Isfjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php