spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2024 → Fra Alta til Bodø med SV Mean­der, 22. april – 1 mai

Fra Alta til Bodø med SV Meander, 22. april - 1 mai 2024

Reisedagbok og bildegallerier

SV Meander, Alta til Bodø 2024

SV Mean­der i Troll­fjor­den.

Fra Alta til Bodø med SV Mean­der, 22. april – 1. mai 2024

Leguan ReisenFra Alta via Kvæn­an­gen til Trom­sø og Ves­terå­len og så vide­re til Lofo­ten. Med mye sol­skinn og fint­vær, stors­lått lands­kap fra fjord til fjell, vak­re steder, fine fot­tu­rer og god stem­ning ombord. Sånt skal det være 😊

Legu­an Rei­sen er tur­ope­ra­tø­ren for den­ne rei­sen.

Rei­se­dag­bok: Med SV Mean­der fra Alta til Bodø, 22. april – 1. mai 2024

Det fin­nes to for­skjel­li­ge vers­jo­ner. Inn­hol­det er akku­rat det sam­me, for­skjel­len lig­ger ute­luk­ken­de i fils­tør­rel­sen og i den gra­fis­ke kva­li­te­ten. Rei­se­dag­bo­ka er på tysk.

Bil­de­gal­le­ri­er fra Alta til Kvæn­an­gen, Trom­sø, Ves­terå­len og Lofo­ten

På side­ne som du kan åpne ved å trykke len­ke­ne her vil du fin­ne man­ge bil­der fra dis­se vak­re dage­ne mel­lom Alta og Bodø. For bed­re over­sikt har jeg delt turen inn i tre avs­nitt.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php