spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Gipshuksletta

360° panoramabilder

Gips­huks­let­ta 1

Gips­huks­let­ta er en flat hal­vøy, som strek­ker seg ut i sjøen mel­lom Bill­efjor­den og Sas­sen­fjor­den / Tem­pel­fjor­den. Den bes­tår for det mes­te av basal­ter (doleritt eller dia­bas, for å være nøyak­tig). Uts­ik­ten omf­at­ter det mes­te av den store Isfjor­den og fjel­le­ne Gips­hu­ken og Tem­plet som lig­ger rett i nær­he­ten.

Gips­huks­let­ta 2: Nøis-hyt­ta

På sør­si­den av Gips­huks­let­ta lig­ger det en gam­mel hyt­te. Den ble byg­get i 1925 av den berøm­te jege­ren Hil­mar Nøis, som bod­de i områ­det i man­ge år. Hans hove­dhyt­te var Fred­heim som lig­ger i Tem­pel­fjor­den / Sas­senda­len.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php