spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Gipshuksletta

360° panoramabilder

Gips­huks­let­ta 1

Gips­huks­let­ta er en flat hal­vøy, som strek­ker seg ut i sjøen mel­lom Bil­lefjor­den og Sas­senfjor­den / Tem­pel­fjor­den. Den består for det mes­te av basalt­er (dole­ritt eller dia­bas, for å være nøyak­tig). Utsik­ten omfat­ter det mes­te av den store Isfjor­den og fjel­le­ne Gips­hu­ken og Temp­let som lig­ger rett i nær­he­ten.

Gips­huks­let­ta 2: Nøis-hyt­ta

På sør­si­den av Gips­huks­let­ta lig­ger det en gam­mel hyt­te. Den ble byg­get i 1925 av den berøm­te jege­ren Hil­mar Nøis, som bod­de i områ­det i man­ge år. Hans hovedhyt­te var Fred­heim som lig­ger i Tem­pel­fjor­den / Sas­send­a­len.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php