spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Lofoten - Bjørnøya - Spitsbergen under seil

SV Antigua, 2017. Galleri 3: Spitsbergen

Alle så frem til Spits­ber­gens fan­tas­ti­s­ke lands­kap og ddy­re­liv, og vi had­de fort­satt fle­re dager for­an oss – med sol­skinn, tru­ge­tu­rer og møter med Sval­bard­rein og hval­ros­ser. Vak­kert lands­kap fra ytter­kys­ten til innerst i fjor­de­ne, fra tund­ra­en til isbree­ne, alt som en kun­ne øns­ke seg. Det var bare isbjør­nen som man­glet, men det var rett og slett ingen bam­se som had­de lyst å vise seg. Du må nok være litt hel­dig, spe­sielt hvis du har mind­re enn en ukes tid, men det spil­te da ingen stor rol­le, vi had­de fått se og opp­le­ve så mye, fak­ti­sk mer enn på leng­re turer som er mind­re hel­di­ge med været!

Gal­le­ri 3: Spits­ber­gen (Sval­bard)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til Gal­le­ri:  → Lofo­ten, Ves­terå­len, Trom­sø  → Bjørnøya  → Spits­ber­gen (Sval­bard)

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php