spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Hornsund: Adriabukta

360 grader panoramabilder

I Adria­buk­ta vest for Tres­ke­len lå en liten fangsthyt­te. Det var den­ne som lå lengst inne i fjor­den i tiden da det ble dre­vet over­vin­trings­fangst på isbjørn og rev. Hyt­ta som ble byggd 9 1926 av fle­re fangst­menn, blant dem den berøm­te Hen­ry Rudi, er fak­ti­sk bor­te i dag, det er bare en tuft igjen for­an en annen liten hyt­te som ble byggd sene­re. Til og med den­ne nye­re hyt­ta er er liten og ikke i bes­te stand.

Den gam­le hyt­ta i Adria­buk­ta som nå er bor­te var bare en bistas­jon som ble brukt under fangst­tu­rer. Hove­dstas­jo­nen var i Hyt­tevi­ka, på den ytre kys­ten nord for Horn­sund. En av fangst­fol­ke­ne som over­vin­tret i Hyt­tevi­ka og som bruk­te hyt­ta i Adria­buk­ta var den berøm­te Wan­ny Wold­stad fra Som­marøya.

Nå til dags blir hyt­ta pri­mært brukt av forske­re fra Isbjørn­ham­na. Dess­ver­re er den per 2013 ikke i sær­lig god stand.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php