spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard rundt med SY Arctica II, 06.-24. august 2023

Del 1: Fra Isfjorden til Danskøya

Isbjørn, Nordenskiöldbreen

En vak­ker start: isbjørn ved Nor­dens­ki­öld­breen. Et møte uten fare eller fors­tyr­rel­se.

Vi bruk­te den førs­te dagen i Isfjor­den for­di været på ves­t­kys­ten var mel­dt å være litt røfft. Vi skul­le ikke angre på det: den­ne førs­te dagen had­de mye å by på. Den begynd­te med en isbjør­nopp­le­vel­se av den vak­res­te sor­ten, noe som ble fulgt av to spen­nen­de ilands­tign­in­ger. Mye geo­lo­gi og his­to­rie i vak­re omgi­vel­ser ved Bruce­by­en og Svenske­hu­set på Kapp Thord­sen.

Så fort­sat­te vi nord­o­ver gjen­nom For­lands­un­det, fulgt av en kort stopp i Ny-Åle­sund og vide­re til Vir­go­ham­naDan­s­køya.

Fottur på Prins Karls Forland

Fot­tur på Prins Karls For­lan­det.

Der bes­lut­tet vi å pei­se på og sei­le direk­te til nordsi­den av Nord­aus­t­lan­det for å ha mest mulig tid i det­te vak­re, spen­nen­de områ­det på nor­døst­siden av Sval­bard.

Bil­de­gal­le­ri 1: Fra Isfjor­den til Dan­s­køya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til Dan­s­køya  → Nord­aus­t­lan­det  → Fra Storøya rundt om Nord­aus­t­lan­det og til Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra øst­kys­ten til Lon­gye­ar­by­en

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php