spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018 → Sval­bard med SY Arc­ti­ca II, 31. juli-18. august 2018

Svalbard med SY Arctica II, 31. juli - 18. august 2018

Bilder og fortellinger fra en tur rundt Svalbard

18 inten­se dager rundt hele Sval­bard, med man­ge ilands­tign­in­ger på plas­ser som få men­nes­ker får besøke. Vi besøk­te steder om and­re skip pas­se­rer med fle­re sjø­mils avstand – Die­sets­let­ta, Him­mel­buk­ta, Croll­breen, Isøya­ne … for å nev­ne bare noen få. En ting dis­se stede­ne har fel­les er at der er ikke man­ge som har hørt om den og enda mind­re som har vært der. Og en annen ting er at de er spen­nen­de og vak­re steder alle sam­men, fle­re av dem med vel­dig få spor etter men­nes­ker om noen i det hele tatt. Men vi var der og man­ge flot­te steder til! Man­ge spen­nen­de ilands­tign­in­ger og fot­tu­rer, dyre­li­vet osv … det flot­te været bedro med sitt for at turen ble en rik­tig stor suk­sess.

Les mer om den­ne turen på side­ne som du fin­ner ved å trykke på lin­ke­ne neden­for eller i rei­se­dag­bo­ka (bare på tysk, bekla­ger) og ta en titt på bil­de­ga­le­riene.

Rei­se­dag­bo­ka er tilg­jen­ge­lig i to for­skjel­li­ge kva­li­te­ter:

Pho­to­gal­le­ri – Sval­bard med SY Arc­ti­ca II, 31. juli – 18. august 2018

  • spitz­ber­gen-14-21_06_2006-mik­heev

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php