spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: det grønne huset (museum)

360° panoramabilder

Det grøn­ne huset er en del av Ny-Åle­sund By- og Gru­ve­mu­se­um. Det er en liten bolig som ser ut som den gjor­de den gang da den var bebodd tid­lig på 1960-tal­let. Anta­ge­lig­vis bod­de noen i huset helt til 1963, da gru­ve­ne i Ny-Åle­sund ble lagt ned.

Huset er åpent for besøken­de. Det er inter­es­sant å se hvor­dan folk lev­de på den tiden, da Ny-Åle­sund var en isol­ert gru­ve­by ved ‘ver­dens ende’.

Det grøn­ne huset ble reno­vert i 2018. Det­te pan­ora­ma­bil­det ble tatt før reno­ve­rin­gen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php