spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Woodfjord: Wigdehlpynten

Wig­dehl­pyn­ten er en pynt innerst i Wood­fjor­den på nordsi­den av Spits­ber­gen. Det er ikke man­ge som kom­mer dit, men områ­det er utro­lig vak­kert. Det gjel­der spe­sielt på en fin som­mer­d­ag som den­ne gan­gen: da kom­mer far­ge­ne ut. Fjel­le­ne består av Old Red, sand­stein som ble avlei­ret etter mate­ri­al­et ble ero­dert fra den kale­dons­ke fjellkje­den. Det skjed­de i devon­ti­den, for omt­rent 350-400 mil­lio­ner år siden. Det er hema­titt som er ans­var­lig for den røde far­gen.

Pan­ora­ma 1 – Wig­dehl­pyn­ten

En vak­ker som­mer­d­ag i det­te områ­det, med blå him­mel, grønn tun­dra og røde fjell, kom­mer man sik­kert ikke til å glem­me.

Pan­ora­ma 2 – Wig­dehl­pyn­ten

Pan­ora­ma num­mer 2 for­kla­rer hvor­dan Wood­fjor­den, tid­li­ge­re kjent som Wood Bay, fikk nav­net sitt: det har så klart med driv­tøm­mer­ne å gjø­re som kom­mer i store meng­d­er over pol­ha­vet fra Sibir. Utmer­ket råma­te­ria­le for­res­ten for å snek­re fine bil­der­ram­mer av ekte Sval­bard-driv­ved 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.08.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php