spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­derArk­tis 2022Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022 → Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022. Del 4

Svalbard med Arctica II, 07.-25.08.2022

Del 4: Fra østkysten til Isfjorden

Kvalvågen

Kvelds­lys i Kval­vå­gen på Spits­ber­gens øst­kyst.

Da var vi plut­se­lig i Storfjor­den og her ble det en vak­ker fot­tur i Kval­vå­gen, abso­lutt en av de mest spen­nen­de stede­ne i områ­det. Så tok vi fatt i sei­la­sen rundt Sør­kap­pet, en lang og ganske utsatt stre­kning men det gikk jo fint den­ne gan­gen også. Været var vi fort­satt ganske hel­di­ge med og så fikk vi gjø­re noen ilands­tign­in­ger på ves­t­kys­ten, på steder om Hyt­tevi­ka og Dun­øya­ne. Så ble det noen turer i Bellsun­det før vi sat­te kur­sen mot Isfjor­den igjen.

Finnhvaler, Spitsbergens vestkyst

Finnhva­ler på Spits­ber­gens ves­t­kyst.

Bil­de­gal­le­ri 4: from the east coast to Isfjord

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til nord­vesth­jør­net av Spits­ber­gen  → Nord­aus­t­lan­det  → Hin­lo­penstre­tet  → Fra øst­kys­ten til Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php