spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2022Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022 → Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022. Del 4

Svalbard med Arctica II, 07.-25.08.2022

Del 4: Fra østkysten til Isfjorden

Kvalvågen

Kveldslys i Kval­vå­gen på Spits­ber­gens øst­kyst.

Da var vi plut­se­lig i Storfjor­den og her ble det en vak­ker fot­tur i Kval­vå­gen, abso­lutt en av de mest spen­nen­de stede­ne i områ­det. Så tok vi fatt i seil­a­sen rundt Sør­kap­pet, en lang og gans­ke utsatt stre­k­ning men det gikk jo fint den­ne gan­gen også. Været var vi fort­satt gans­ke hel­di­ge med og så fikk vi gjø­re noen ilands­tign­in­ger på ves­t­kys­ten, på steder om Hyt­te­vi­ka og Dunøya­ne. Så ble det noen turer i Bell­sun­det før vi sat­te kur­sen mot Isfjor­den igjen.

Finnhvaler, Spitsbergens vestkyst

Finnhva­ler på Spits­ber­gens ves­t­kyst.

Bil­de­gal­le­ri 4: from the east coast to Isfjord

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til nord­ves­th­jør­net av Spits­ber­gen  → Nord­aus­t­lan­det  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra øst­kys­ten til Isfjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php