spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Rundt Spitsbergen med SV Antigua, 10.-23. september 2023

Del 2: Storfjorden

Isfjell, Negribreen

Isfjell ved Negri­b­reen.

Seil­a­sen rundt Sør­kap­pet kun­ne nep­pe ha gått mer smooth. Det førs­te stedet som vi besøk­te på øst­kys­ten var Ham­berg­buk­ta. Her ser man hvor­dan klima­en­drin­ge­ne her­jer på Sval­bard aller­e­de i dag. Isbree­ne hol­der på med å fors­vin­ne og det er godt mulig at vi kan sei­le direk­te fra Horn­sun­det til Ham­berg­buk­ta om ikke len­ge. Det er bare noen få kilo­me­ter breis igjen mel­lom dis­se to fjor­de­ne. Lik­e­vel er det fort­satt stors­lått og impon­e­ren­de bre- og fjell­lands­kap.

Sene­re på den sam­me dagen var vi hel­di­ge med været slik at vi fikk gå i land på Bol­tod­den, hvor man kan se fots­por etter dino­sau­rer. Og mye mer.

Den nes­ten dagen var vi oppe ved Negri­b­reen, en av Spits­ber­gens størs­te isbre­er – også en som sli­ter med dagens klima­en­drin­ger. Den øst­li­ge delen av Negri­b­reen har fak­tisk opp­løst seg, den er bor­te, vekk. Utro­lig trist.

Antigua, Straumsland

Anti­gua forank­ret i «Noor­der­licht­buk­ta» (uof­fi­sielt navn) i Heley­sun­det.

Og så ble det Straums­lan­det i Heley­sun­det. En vak­ker plass og et fint tur­om­rå­de med mind­re det er isbjørn i områ­det.

Bil­de­gal­le­ri 2 – Storfjor­den: Ham­berg­buk­ta, Bol­tod­den, Negri­b­reen, Straums­land

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Lon­gye­ar­by­en til Horn­sun­det  → Storfjor­den  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Fra Lief­defjor­den til Lon­gye­ar­by­en

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php