spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nordmannsfonna

360° panoramabilde

Nord­manns­fon­na 1

Nord­manns­fon­na er en liten iska­lot­te, ca 500 m høy, som ofte blir krys­set på sen­vin­te­ren av folk som er på vei til øst­kys­ten. Selv om turen over fon­nen, som har et mer eller mind­re ens­for­mig ter­reng, bare er på et par kilo­me­ter, får man et godt inn­trykk av det enor­me lands­kap som kjen­ne­te­g­ner en iska­lot­te. Hori­son­ten vir­ker som den er vel­dig langt unna.

Nord­manns­fon­na 2

De fles­te som kom­mer til Nord­manns­fon­na er på tur med snøs­coo­ter, men det­te vak­re områ­det kan også være en del av en fan­tas­tisk, men kre­ven­de ski­tur over fle­re dager. Det enes­te som sik­kert kan være litt irri­ter­en­de for ski-gåer­ne er snøs­coo­ter­tra­fik­ken i Advent­da­len og Sas­send­a­len. Hvis man vil unn­gå det­te, fin­nes det alter­na­ti­ve ruter som er roli­ge­re. På det­te pan­ora­ma­bil­det ser man det fan­tas­tisk vak­re og vidåp­ne lands­ka­pet som lig­ger mel­lom bree­ne mot øst­kys­ten.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php