spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2021 → Sval­bard med Arc­ti­ca II, 08.-26.08.2021

Svalbard med Arctica II, 08.-26.08.2021

Reisedagbok og bildegallerier

SY Arctica II, Svalbard 2021

SY Arc­ti­ca II på Sval­bard, August 2021.

Den­ne turen med SY Arc­ti­ca II, hele 18 døgn lang, var igjen helt utro­lig. Været var på vår side, vi fikk besøke man­ge spen­nen­de og fan­tas­tisk vak­re steder, vi var vel­dig hel­di­ge med dyre­li­vet og vi had­de god stem­ning blant oss ombord. Hva ellers kun­ne en øns­ke seg? 🙂

Rei­se­dag­bo­ka

Her er dag­bo­ka. Dag­bo­ka er skre­vet på tysk. Det fin­nes to vers­jo­ner. Inn­hol­det er iden­tisk, det er bare fils­tør­rel­sen som er for­skjel­lig.

  • Liten fil (5,3 MB) for rask ned­las­ting og skjerm­bruk: trykk her.
  • Stor fil (73 MB) for bed­re kva­li­tet: trykk her.

Bil­de­gal­le­ri­er

Her er noen sider med bil­de­gal­le­ri­er fra de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen:

Pan­ora­ma­si­der

Her fin­ner du sider spe­sielt om noen av stede­ne som vi har besøkt under den­ne turen, med fle­re bil­der og informas­jon:

Til syven­de og sist: den nye Sval­bard-kalen­de­r­en 2022 er ute! Trykk her for mer informas­jon om kalen­de­r­en. Og den nye foto­bo­ka mi, «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» er også tilg­jen­ge­lig 🙂 Trykk her for mer informas­jon om den nye boka.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php