spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Lofoten - Bjørnøya - Spitsbergen, SV Antigua 2018

Galleri 1: Lofoten

Det kan ikke sies at vi var hel­dig med været de førs­te dage­ne på den­ne turen, i Lofo­ten. Lik­e­vel har vi besøkt fle­re vak­re fis­ke­vær og så mye av ville, vak­re Lofo­ten. Å se vår gode seil­båt SV Anti­gua under seil var en fan­tas­tisk opp­le­vel­se. Ørnene og lands­ka­pet i Troll­fjor­den var klart et høy­de­punkt.

Og så had­de vi tid til å besøke et eller annet muse­um her og der.

Vi for­lot Lofo­ten og Ves­terå­len ut fra Stok­mark­nes; det var med tan­ke på vær­mel­dinga at vi tak­ket nei til et besøk i Trom­sø som ellers van­lig­vis står på pro­gram­met. Men den­ne gan­gen var det bare å kom­me seg nord­o­ver for å kom­me avgår­de før et kraft­ig lav­trykk ville kom­me sør­f­ra, noe som ikke kun­ne bety noe godt.

Gal­le­ri 1: Lofo­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Lofo­ten  → Bjørnøya  → Spits­ber­gen (Sval­bard)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php