spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Altafjorden - Bjørnøya - Spitsbergen med SV Meander, 25.4.8.5.2022

Barentshavet og Bjørnøya

SV Meander 2022: Kart Barentshavet og Bjørnøya

Kart: Bar­ents­ha­vet med Bjørnøya og Spits­ber­gen.

Når været åpnet for sei­la­sen over Bar­ents­ha­vet betyr det ikke at vi fikk god vind. Ja, vi fikk jo vind, men fra feil ret­ning, og der­med en del bøl­ger, noe som før­te med seg at vi fikk en del juling på overfar­ten. Men like­vel klar­te vi å gå i land på Bjørnøya. Kort, men godt.

SV Meander 2022: Bjørnøya

Ilands­tigning på Bjørnøya.

Det var fort­satt en del dri­vis i områ­det rundt omk­ring Bjørnøya, noe er blitt ganske uvan­lig i våre dager. Det før­te med seg at det ble en del eks­tra sjø­mil på sei­la­sen vide­re nordover til Spits­ber­gen. Men til syven­de og sist kom ves­t­kys­ten i syn­et, med Horn­sund­tind som det kjen­te lan­de­mer­ket som det har vært i fle­re århund­re. Tid­lig den nes­te dagen kas­tet vi anke­ren i Bellsun­det.

Bil­de­gal­le­ri: Bar­ents­ha­vet og Bjørnøya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/galleri:  → Fra Alta til Ham­mer­fest  → Bar­ents­ha­vet og Bjørnøya  → Spits­ber­gen

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.05.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php