spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Øyer i Hinlopenstretet (Svalbard)

Kart: Øyer i Hinlopenstretet

Generelt: Det finnes et antall av større og mindre øyer i Hinlopenstredet. De fleste er ganske like, geologisk og topografisk sett, med unntak av Wilhelmøya som er ulik de andre. Kystlinjen danner ofte bratte klipper, men det er mulig å gå i land på de fleste øyene bortsett fra på de aller minste. Fordelen er at det ofte er en leside hvor landgang kan gjøres når andre kystlinjer er uforsvarlig å innta grunnet sterk vind- og bølgeaktivitet, men hold øynene godt åpne for drivis og isbjørner. Noen av diabasøyene er vanskelig å gå på, og på Wilhelmøya gjør solifluksjon bakken stedvis ekstremt gjørmete og klistrete.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Nystrømøya, Hinlopenstretet

Drivis, isdekt kystlinje og karrig tundra på Nystrømøy.

Geologi: For det meste diabas (fra jura/tidlig kritt), med innslag av eldre karbonatsedimenter (fra perm; særlig på Wahlbergøya).

Coarse dolerite boulders can make walking difficult (Franzøya)

Grovkornede diabasblokker kan gjøre det vanskelig å ta seg fram (Franzøya).

Wilhelmøya er unntaket som beviser regelen og består av horisontale lag med sedimentære bergarter som stammer fra juratiden. Det anses som den nordlige utliggeren av den mesosoiske plattformen sørøst på Svalbard (Barentsøya, Edgeøya). På Wilhelmøya finnes også utstikkende fjellknauser og flate fjelltopper som gjerne består av diabas.

Geologi på Wilhelmøya, Hinlopenstretet

Fjell av sedimentære bergarter fra juratiden dekket av tidligere diabasintrusiver.

Gammelt hvalbein, Franzøya

Gammelt hvalbein, moser og lav i diabastundra på Franzøya.

Landskap: De fleste øyene er karrige og steinete. Store diabasblokker gjør det vanskelig å ta seg fram. Mange bakker på Wilhelmøya er dekket med gjørmete, klistrete, dyp solifluksjonsjord som burde unngås. Den lyse kalksteinen fra permtiden er det letteste materialet å bevege seg på der det finnes. På jevne overflater som ikke er dekket av store blokker kan man ofte finne fascinerende syn fra typisk arktiske landskap som strukturmark, strandvoller med fossiler og gamle hvalbein osv., så det er mye interessant å finne.

Drivved, Nystrømøya

Drivved langs kysten av Nystrømøya.

Wilhelmøya er den største øyen i Hinlopen og den eneste som har fjell og daler på øyen; her minner landskapet mer om det man finner enkelte steder på Franz Josef Land lenger øst. Som nevnt kan forvitrede sedimenter fra juratiden være myke og gjørmete, og burde derfor unngås.

Landskap på Wilhelmøya, Hinlopenstretet

Høyarktiske inntrykk fra Wilhelmøya.

Tundra på Gyldénøya, Wahlenbergfjorden

Karrig tundra med noe lav og moser (Guldénøya, Wahlenbergfjorden).

Plante- og dyreliv: De fleste områder er det svært lite vegetasjon, men enkelte steder finner man rike, fargerike “tepper” med moser og lav. Det finnes neppe reinsdyr her, men noen steder kommer hvalross i land for å hvile, og det er ikke uvanlig å finne isbjørner som streifer langs den steinete kysten. Noen kolonier hovedsakelig av polarlomvi finnes på brattere partier i klippene.

Isbjørn på Franzøya

Selveste kongen av Arktis på Franzøya.

Historie: De fleste jakt- og vitenskapelige ekspedisjoner til Hinlopenstretet besøkte også en eller flere av øyene, og det gjorde også den berømte svenske oppdageren Adolf Erik Nordenskiöld.

Den svenske delen av Arc-de-Meridian ekspedisjonen kartla Hinlopenstretet 1899-1904 og bygde varder på mange steder, og mange av dem kan fortsatt ses.

For ikke lenge siden var Kiepertøya, som tilhører øygruppen Bastianøyene, vitne til en tragedie da mannskapet på et lite skip gikk i land uten tilstrekkelig med våpen og ble angrepet av en isbjørn. En mann ble drept og en annen alvorlig skadet. Bjørnen ble senere skutt.

Galleri: øyer i Hinlopen

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Galleri: Wilhelmøya

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Tilbake

Siste modifikasjon: 26.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php