spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ahlstrandhalvøya (Kapp Toscana, Fleur-de-Lyshamna)

Panoramabilder og litt om naturen

Ahl­strand­hal­vøya er strengt tatt en hel serie med små hal­vøy­er med til­hø­ren­de hol­mer på sør­si­den av Van Keu­len­fjor­den.

Alle hal­vøy­er har hver sitt havn. Der­for kjen­ner noen stedet som Kapp Tos­ca­na eller Richar­dod­den.

Spits­ber­gens vak­re ves­t­kyst­lands­kap når sitt høy­de­punkt her med de man­ge kyst­trek­ke­ne og pan­ora­ma­utsik­ten over de omkring­lig­gen­de fjel­le­ne, som tyde­lig viser frem struk­tu­ren i Sval­bards geo­lo­gi fra ster­kt fol­det og hevet ves­t­kyst til de tek­to­nisk ufors­tyr­re­de sen­tra­le ter­tiæ­re bas­seng.

Det sis­te pan­ora­ma­bil­det viser hyt­ta Bam­se­bu, som er en av Sval­bards vak­res­te hyt­ter i vel­dig natur­skjøn­ne omgi­vel­ser. Den er en av vel­dig få hyt­ter i Sval­bards store ver­neom­rå­der som er i pri­vat eie.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php