spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2021Sval­bard med Anti­gua, 09.-22.09.2021 → Gal­le­ri 2: Fra Raud­fjor­den opp til 80 gra­der nord

Gal­le­ri 2: Fra Raud­fjor­den opp til 80 gra­der nord

Mushamna

Vin­ter­lands­kap i Mus­ham­na.

Fra turen i Raud­fjor­den til den utro­lig vak­re kvel­den i Mus­ham­na ble den førs­te dagen på Spits­ber­gens nord­kyst abso­lutt ufor­glem­me­lig, og det sam­me gjel­der den nes­te dagen, med Mus­ham­na i vin­terdrakt og et besøk på Gråhu­ken helt ute på nord­kys­ten og en fan­tas­tisk sol­ned­gang på havet på 80 gra­der nord.

SV Antigua, Svalbard 2021: Kart 2

Med SV Anti­gua på Sval­bard, sep­tem­ber 2021:
Kart 2 – Fra Raud­fjor­den opp til 80 grad nord.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side:  → Fra Isfjor­den til Sal­ly­ham­na  → Fra Raud­fjor­den opp til 80 gra­der nord  → Fra Nord­aus­t­lan­det til Hamil­ton­buk­ta  → Fra Kross­fjor­den til Tem­pel­fjor­den

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php