spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeSval­bard info­si­deHis­to­rie → Wil­lem Barent­sz

Willem Barentsz

Spitsbergens historie

Wil­lem Barent­sz: opp­dager av Spits­ber­gen.

Willem Barentsz: oppdager av Spitsbergen

Heder og ære for ‘offi­sielt’ å ha opp­daget Sval­bard går uten tvil til neder­len­de­ren Wil­lem Barent­sz, som seil­te ut fra Hol­land i 1596, for å fin­ne en rute til Kina. Han kom aldri til Kina, men til Bjørnøya, som fikk nav­net etter besøket av Barent­sz og kom­pa­ni, som møt­te en isbjørn der på sitt førs­te besøk; bjør­nen ble drept etter en lang, hard kamp. Barent­sz ga øyen nav­net ‘Beer Eyland’. Etter det nåd­de Barent­sz Spits­ber­gen et sted nord­vest. Det førs­te lan­det de så kan ha vært Fug­le­hu­ken, nordspis­sen av Prins Karls For­land. Man­ge steder på nord­vest­kys­ten ble besøkt, og grun­net lands­ka­pets alpi­ne karak­ter kal­te Barent­sz øyen for Spits­ber­gen, som betyr ‘spis­se fjell’.

Hyt­ten (1) som ble byg­get for over­vint­rin­gen på Nova­ja Seml­ja, teg­net av Ger­rits de Veer.

Barentsz-hytta på Novaya Zemlya

De rei­se vide­re øst og måt­te over­vint­re på nord­vest­kys­ten av Nova­ja Seml­ja. Under over­vint­rin­gen døde man­ge menn, og Barent­sz selv var blant dem. De and­re kom seg til­ba­ke til Neder­land. Spor etter over­vint­rin­gen i en hyt­te på Nova­ja Seml­ja har blitt fun­net, men det er ingen arkeolo­gis­ke spor som kan date­res til­ba­ke til Barent­sz sitt besøk på Sval­bard.

Hyt­ten, som ble byg­get for over­vint­rin­gen på Nova­ja Seml­ja, teg­net av de Veer. Barent­sz døde raskt etter avrei­sen tid­lig på som­me­ren 1597 av skjør­buk.

Barentsz-hytta på Novaya Zemlya

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 02.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php