spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Eskerfossen

360º-Panoramabilder

Eskerda­len er en liten foss i ned­re Eskerda­len, på vest­siden av Sas­senda­len. Om som­me­ren ren­ner en liten elv over klip­pe­ne, som bes­tår av har­de lag med kalk­stein fra perm­t­iden kjent som «Kapp Sta­ros­tin Formas­jo­nen».

Det er ver­dt å hus­ke det­te beg­re­pet om du rei­ser rundt på Sval­bard, etter­som dis­se har­de lage­ne dan­ner iøy­ne­fal­len­de lands­kapstrekk man­ge steder fra Hin­lo­penstre­tet og helt til ves­t­kys­ten.

På turen til Tem­pel­fjor­den eller øst­kys­ten med snøs­ku­ter er det man­ge grup­per som tar en liten pau­se her. Det kan til og med bli litt trangt her på en god­værs­dag i høy­se­son­gen.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php