spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2017 → Sval­bard under seil, 27. juni-14. juli 2017

Svalbard under seil

SV Antigua, 27. juni - 14. juli 2017

En lang og spen­nen­de seil­tur rundt Sval­bard. Vel, geo­gra­fisk sett var det nok ingen tur rundt Sval­bard på grunn av isfor­hol­de­ne …

Iskart

Iskart Svalbard 24. juni 2017

… men til slutt had­de vi fak­tisk seilt nes­ten 1 ½ gan­ger rundt hove­døya Spits­ber­gen! Det ble en vel­dig intens og full­sten­dig tur, med man­ge ilands­tign­in­ger, mye dyre­liv, pas­sas­jer under seil og så vide­re – you name it. Det er nep­pe mulig å få «mer Spits­ber­gen» innen 2 ½ uker enn vi gjor­de den­ne gan­gen. Vi fulg­ten vind, vær, is og dyre­li­vet og som så man­ge gan­ger før var det den bes­te måten å gjø­re det på. Slik kom vi oss til både tra­dis­jo­nel­le ilands­tig­nings­plas­ser og gjem­te steder og vi opp­daget man­ge av Sval­bards vak­re hem­me­li­ghe­ter, en etter den and­re.

Trykk her for å ned­las­te rei­se­dag­bo­ka) (pdf, 16.,3 MB, tysk tekst).

Ved å trykke på lin­ke­ne nederst på den­ne siden åpner du sider med foto­egal­le­ri­er fra turens for­skjel­li­ge deler. God fornøyel­se!

Gal­le­ri – Sval­bard 27. juni – 14. juli 2017

  • Grön­land

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Storfjor­den  → Heley­sund og Barent­søya  → Ves­t­kys­ten (2)  → 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den  → Ves­t­kys­ten (3)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php