spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund: fortøyningsmast for luftskip

360° panoramabilder

Den berøm­te luft­skip­mas­ten, som bare lig­ger noen hund­re meter øst for Ny-Åle­sund, er den his­to­ris­ke hove­d­at­traks­jo­nen i områ­det.

Luft­skip­mas­ten ble byg­get i 1926 under Roald Amund­sens nord­po­leks­pe­dis­jon med luft­ski­pet Nor­ge. Den ita­li­en­ske bygg­mes­ter og kap­tein på luft­ski­pet, Umber­to Nobi­le, var del av eks­pe­dis­jo­nen, sam­men med den ame­rik­ans­ke spon­so­ren Lin­coln Ells­worth. I til­legg bes­to manns­ka­pet i luft­ski­pet samt bak­ke­manns­ka­pet av fle­re per­so­ner, som blant annet inklu­der­te man­ge av arbei­der­ne, som had­de hjul­pet til å byg­ge mas­ten og hanga­ren. Hanga­ren eksis­te­rer dess­ver­re ikke len­ger.

I 1928 ble for­tøy­nings­mas­ten tatt i bruk igjen. Umber­to Nobi­le kom til­ba­ke til stedet med sitt nye luft­skip, Ita­lia, for å dra ut på en ny nord­po­leks­pe­dis­jon. Det er en godt kjent polar­his­to­rie at Ita­lia nåd­de Nord­po­len, men kræs­jet med isen nord for Nord­aus­t­land på vei til­ba­ke (klikk her for å lese mer om nord­po­leks­pe­dis­jo­nene til Amund­sen og Nobi­le i 1926 og 1928).

Turis­ter som øns­ker å besø­ke for­tøy­nings­mas­ten må ha med seg et gevær eller en gui­de med våpen. Mas­ten lig­ger uten­for det bebod­de områ­det og her må man reg­ne med å tref­fe på isbjørn. I de sis­te åre­ne har det ofte blitt sett isbjørn i Kongsfjor­den, også om som­me­ren.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php