spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSvalbard infosideDyreliv → Polarmåke

Glaucous gull (Larus hyperboreus)

Polarmåken er den største måken som er vanlig på Svalbard. Den er på samme størrelse med svartbaken og disse to artene ser faktisk ganske – men ikke helt – likt ut, men svartbaken er ganske sjeldent så langt mot nord.

Polarmåke, Büdelfjellet

Polarmåke, Büdelfjellet (Barentsøya).

Beskrivelse: Polarmåken er den største måken som hekker på Svalbard (kan sammenlignes med svartbaken, som imidlertid er sjelden på Svalbard). Fullvoksne fugler er 65-78 cm lange og veier 1,3-2,2 kg. Herr og fru polarmåke ser like ut. Fjærdrakten er hvit unntatt den lysegrå oversiden til vingene. Den skilles lett fra krykkjen både på størrelsen og fordi den mangler de svarte vingespissene.

Utbredelse/Migrasjon: Polarmåken er sirkumpolar utbredt i høy-Arktis. Den tilbringer vinteren i Arktis på åpen sjø, delvis nær kysten, i hekkeområdenes storregion. På Svalbard hekker den ved nesten alle sjøfuglkolonier.

Biologi: På Svalbard har polarmåken overtatt rollen til de fraværende rovfuglene. Den lever av nesten alt den kan svelge: fisk, muslinger, krepsdyr, egg, fugleunger og voksne fugler, særlig krykkjer, polarlomvier og alkekonger. Polarmåken hekker ofte nær koloniene til sjøfuglene den spiser.

Ofte hekker polarmåkepar enkeltvis. Hvis næringstilbudet er godt danner de også små, løse kolonier. Polarmåken bygger reiret av gress, mose og sjøgress, gjerne på et litt opphøyd sted. Den legger to eller tre egg som ruges av begge foreldrene i flere uker. Polarmåken kommer ofte tilbake til sitt eget fødested for hekkingen. Så fort den har funnet et hekkested beholder den det trofast over lengre tid.

Annet: På Svalbard nnes det noen 1000 hekkepar, nøyaktige tall finnes ikke. Det er sannsynlig at bestanden er gått litt tilbake. Som sluttledd i næringskjeden lagrer polarmåker farlige mengder av miljøgifter i fettvevet og leveren.

Polarmåke, Alkefjellet

Polarmåke, Alkefjellet

Polarmåke, Ærfuglvika

Polarmåke sammen med havhester, Ærfuglvika (Bjørnøya).

Tilbake

Siste modifikasjon: 09.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php