spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund sentrum

360 grader panoramabilde

Ordet «sen­trum» kan even­tu­elt vek­ke for­v­ent­nin­ger som rea­li­te­ten i Ny-Åle­sund ikke inn­frier 🙂 det er ikke snakk om en ark­ti­sk utga­ve av Karl Johans­ga­ta, men like­vel et sted ver­dt å besø­ke. Her befin­ner seg fle­re byggn­in­ger av offent­lig inter­es­se: Kongsfjor­dbu­tik­ken og Ny-Åle­sund By- og gruve­mu­se­um.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php