spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund sentrum

360 grader panoramabilde

Ordet «sen­trum» kan even­tuelt vek­ke for­vent­nin­ger som rea­li­te­ten i Ny-Åle­sund ikke inn­frier 🙂 det er ikke snakk om en ark­tisk utga­ve av Karl Johans­gata, men lik­e­vel et sted ver­dt å besøke. Her befin­ner seg fle­re byggn­in­ger av offent­lig inter­es­se: Kongsfjord­bu­tik­ken og Ny-Åle­sund By- og gru­ve­mu­se­um.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php