spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Svalbard under seil med SV Antigua, 27. juni-14. juli 2017

Galleri 2: Storfjorden

Som så ofte i livet skjer det bes­te ofte når en minst ven­ter det. Det var slikt det gikk med ilands­tign­in­gen i Sør­kapp Land, lengst sør på Spits­ber­gen.

Ingen vil nok glem­me det fan­tas­tis­ke fjell- og bre­lands­ka­pet i Isbuk­ta, hva­le­ne i Storfjor­den og ilands­tign­in­gen på Bol­tod­den i Kval­vå­gen, hvor vi fant fots­por etter dino­sau­rer, en hel fjell­rev-fami­lie og flot­te turm­u­li­ghe­ter i vak­kert lands­kap.

Negri­b­reen var en utro­lig opp­le­vel­se. Deler av den­ne store isbreen er meget akti­ve for tiden. Bre­fron­ten er helt vill, og sted­vis opp til 70 m (!) høy!

Kart – Storfjor­den

Spitsbergen - 02 - Storfjorden

Gal­le­ri 2: Storfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Storfjor­den  → Heley­sund og Barent­søya  → Ves­t­kys­ten (2)  → 80 gra­der nord, Wood­fjor­den og Lief­defjor­den  → Ves­t­kys­ten (3)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 29.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php