spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Svalbard 2017 med SY Arctica II, 27. juli-15. august 2017

Galleri 1: Vestkysten

Vi begyn­te rett på den førs­te dagen med en litt uvan­lig ilands­tig­ning på Bohe­man­nes­et. Far­van­net er er vel­dig grunt og det er dår­li­ge hav­ne­for­hold, så været skal pas­se for en tur her. Det var man­ge blom­s­ter i tun­draen og så ble det en fin tur til Rijps­burg, hvor Søren Zacha­ri­as­sen begyn­te som den førs­te med kom­mer­si­ell kull­gru­ve­drift i Spits­ber­gen i 1899. Det neder­lands­ke NeSpi­Co (Neder­land­se Spits­ber­gen Com­pa­gnie) fulg­te etter på sam­me sted noen år sene­re, men uten mye hell.

Dagen etter kom en fin vand­ring i tun­draen på nordsi­den av Isfjor­den, turens førs­te isbjørn og hval­ros­ser – ikke verst for den førs­te hele dagen ute. Nest på pro­gram­met var Ny-Åle­sund og et fuglef­jell i Kongsfjor­den.

Turen nord­o­ver langs ves­t­kys­ten ble spen­nen­de. Van­lig­vis er det gjer­ne dår­lig vær og sjø her, men den­ne gan­gen kun­ne vi nyte livet for fullt under seil­a­sen langs Dei Sju Isfjel­la (en over­set­tel­se av det gam­le nav­net fra hval­fan­gert­iden) med blikk­stil­le og sol­skinn. Ilands­tign­in­ger på den­ne røf­fe kyst­lin­jen? Van­lig­vis, nei. I dag? Yesss! 🙂

Gal­le­ri 1: ves­t­kys­ten (1)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten (2)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php