spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Barentsburg: bryggeri - Kracnij Medwed

360° panoramas

Bryg­ge­riet i Bar­ents­burg star­tet med å lage let­tøl, for­di pro­duks­jon av ster­ke­re alko­hol­hol­di­ge drik­ker var av nor­sk lov for­budt på Spits­ber­gen. Så snart den­ne gam­mel­dagse loven ble end­ret kun­ne pro­duks­jo­nen av ekte øl star­te. Siden da har «Den røde bjørn» (Красный медведь = Krac­nij Med­wed = Den røde bjørn, det­te er nav­net på bryg­ge­riet) pro­du­sert man­ge ulike sor­ter øl som er tilg­jen­ge­li­ge i de loka­le bare­ne. De er alle vel­dig popu­læ­re blant besø­ken­de.

Bryg­ge­riet lig­ger i nær­he­ten av hotel­let, noe som er ganske prak­ti­sk etter en kveld med prø­ves­ma­king av de ulike pro­duk­tene.

Sel­ve bryg­ge­riet lig­ger i førs­tee­tas­je, sam­men med en liten bar der man kan prø­ves­make på ølen.

I and­re etas­je lig­ger en stør­re bar. Den­ne baren var nyop­pus­set i 2017, med stor suk­sess: det er fris­ten­de å slå seg ned her for en lang kveld for å nyte en øl, eller to, eller tre! Det er ofte fullt av liv her. Man­ge skip, fot­tu­ris­ter, og and­re eks­pe­dis­jons­grup­per har vært innom her på en fuk­tig kveld.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php