spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ny-Ålesund - Renseverket

360° panoramabilde og litt om historien

Den store betong­blok­ken var tid­li­ge­re ren­se­ver­ket til gru­ve­by­en Ny-Åle­sund. Her ble kul­let separ­ert fra stei­ne­ne.

Hvis du ser nøye etter, kan du fort­satt se en malt kis­te høyt oppe på veg­gen. His­to­ri­en bak det­te hen­vi­ser til gru­veu­lykken i 1962 hvor 21 men­nes­ker døde. Ant­all ofre ble malt i store bok­staver på den siden av bygn­in­gen som ven­der mot fjor­den, for å min­ne offi­si­el­le besø­ken­de på at de had­de for­sømt å iva­re­ta deres plikt i for­bin­delse med sik­ker­he­ten i gru­ve­ne. Men direk­tø­ren syn­tes det­te var litt for flaut og ba arbei­der­ne sine å male over tal­le­ne. Det­te ble gjort – i form av en stor kis­te. Når du kom­mer inn fra fjor­den, kan du fort­satt se kis­ten som dek­ker tal­le­ne på det gam­le ren­se­ver­ket.

I dag min­ner den­ne delen av Ny-Åle­sund om et indus­triom­rå­de, med store lager av con­tai­ne­re og and­re ting. For de fles­te turis­ter er ikke områ­det vide­re inter­es­sant.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php