spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Galleri 2: Nordover, til Woodfjorden

Til Spitsbergens nordkyst med SV Antigua, 19.-29. september 2019

Nå had­de vi egent­lig tenkt oss en dag på havet for å kom­me oss til nord­kys­ten, kanskje med en liten kjapp tur i land for å strek­ke litt på bei­na, men … det ble to fine ilands­tign­in­ger på nord­vesth­jør­net til Spits­ber­gen. Kanskje ikke ver­dens lengs­te turer, men vak­kert og opp­le­vel­ses­rikt, med mye polar­his­to­rie i Virgo­ham­naWell­man og Andrée sine nord­po­leks­pe­dis­jo­nerstein­kob­ber og noen tri­ve­li­ge hval­ros­ser i Smee­ren­burgAms­ter­damøya. Snø, sol­lys, nyde­lig lands­kap … joda, man­ge gode grei­er.

Noen timer sene­re ankom vi Woodfjor­den. Da vi seil­te inn i Mus­ham­na had­de stedet en over­ras­kel­se for oss – lagu­nen lå fak­ti­sk alle­re­de fros­set til, med en ganske solid isdek­ke. Noe man kanskje ha tenkt seg til litt før. I hvert fall fore­trakk vi å kas­te anke­ren uten­for sel­ve lagu­nen for­di vi bare vil­le være her en natt og ikke en vin­ter. Dagen etter ble det en tur i vin­ter­lands­ka­pet rundt Mus­ham­na. Så gikk turen vide­re inno­ver Woodfjor­den og det ble en avs­tik­ker med en tur i land i Bockfjor­den.

I Lief­defjor­den er det det mek­ti­ge Mona­co­breen som hersker over lands­ka­pet, sam­men med dens nep­pe mind­re mek­ti­ge nabo Seli­ger­breen.

På Andøya­ne tok vi far­vel fra Woodfjor­den. Langt bor­te fikk vi en glimt av en isbjørn, og så dro vi vide­re nord- og ves­to­ver.

Gal­le­ri 2: Nordover, til Woodfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Krossfjor­den og Kongsfjor­den  → Nordover, til Woodfjor­den  → Ves­to­ver, til Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 30.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php