spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Altafjorden - Bjørnøya - Spitsbergen med SV Meander, 25.4.8.5.2022

Spitsbergen

SV Meander 2022: Kart Spitzbergen

Spits­ber­gen.

Så nåd­de vi frem til Spits­ber­gens ves­t­kyst hvor vi fort­satt had­de fle­re dager igjen for å nyte områ­dets man­ge vak­re sider. En del av kyst­far­van­net var fort­satt islagt og lan­det lå snø­dekt, noe som bidro ikke til økt beve­gel­ses­fri­het men det gav oss til gjeng­jeld man­ge vak­re vin­ter­opp­le­vel­ser.

SV Meander 2022, Van Mijenfjorden

SV Mean­der ved fas­ti­s­kan­ten i Van Mijen­fjor­den.

Alle­re­de under den førs­te turen i land møt­te vi en isbjørn som nep­pe span­der­te mye opp­merksom­het på oss. Han (eller hun) dro sin vei og vis­te oss der­med på en fred­full måte hvem som vir­ke­lig er kon­gen av Sval­bard.

Mye is, dri­ven­de og fast­lig­gen­de, en vak­ker sei­las under seil, en isbjørn til sent på kvel­den, snø­dekt tun­dra, man­ge Sval­bard­rein, et besøk i den rus­sis­ke spø­kel­ses­by­en Cole­s­buk­ta og så den vak­re Borebuk­ta lå dage­ne gå for­bi raskt, og så var vi plut­se­lig i Lon­gye­ar­by­en.

Bil­de­gal­le­ri: Spits­ber­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/galleri:  → Fra Alta til Ham­mer­fest  → Bar­ents­ha­vet og Bjørnøya  → Spits­ber­gen

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.05.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php