spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Galleri 3: Rødefjord og Harefjord

Grønland 2019 med SV Anne-Margaretha

Anker­plas­sen innerst i Fønfjor­den var nok ikke blant ver­dens bes­te, men ganske så tid­lig dagen etter var det som om noen had­de trykket på en knapp et sted og slått lys­et på. Gyl­dent mor­gen­lys falt inn under noen lave sky­er av mor­gen­tå­ke gjen­nom Fønfjor­den og kas­tet et vak­kert lys over vege­tas­jo­nen i Rødefjor­den med dens flot­te røde og gule far­ger. Så utro­lig flott, og for en start tid­lig på dagen, til og med før fro­kos­ten! Men det ble jo bare bed­re og bed­re. Grøn­land viser mye av sine man­ge vak­re sider i det­te områ­det. Inn­land­sisen sen­der sine hil­se­ner i form av vel­dig man­ge isfjell i utro­li­ge stør­rel­ser og far­ger. Hva gjel­der lands­ka­pet ellers er det jo ikke uten grunn at fjor­den her, som egent­lig er et sund, heter Rødefjord.

Vi had­de en dag til som vi kun­ne bru­ke her i områ­det, og til­brag­te vi i en av Scores­by­sun­dets inners­te for­gre­n­in­ger som heter Harefjor­den. Harer så vi ikke, men en isb­re som kom­mer rett ned fra inn­land­sisen. Tun­dra og fjell øns­ker vel­kom­men til kor­te eller lan­ge fot­tu­rer nes­ten over­alt. Her kun­ne man godt ha vært i noen uker. Eller år.

Gal­le­ri 3: Rødefjord og Harefjord

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Fra Island til Grøn­land  → Kap Brews­ter til Dan­mark Ø  → Rødefjord og Harefjord  → Øfjord og Bjør­neøer  → Hall Bred­ning til Island

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php