spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2021 → Nordn­or­ge med SV Anti­gua, 5.-12.11.2021

SV Antigua: Bodø-Kvænangen-Vesterålen-Lofoten-Bodø

5.-12. november 2021, reisedagbok og bilder

SV Antigua, Norge 2021

SV Anti­gua i Nordn­or­ge, novem­ber 2021.

En fan­tas­tisk uke med hva­ler, nord­lys og mye vak­kert lands­kap mel­lom Trom­sø og Bodø.

Rei­se­dag­bok Nordn­or­ge med SV Anti­gua, 05.-12. novem­ber 2021

Her er dag­bo­ka (tysk/nederlandsk tekst). Det fin­nes to vers­jo­ner med for­skjel­lig filstørrelse/kvalitet. Sel­ve inn­hol­det er det sam­me.

  • Liten fil (6,3 MB) for rask ned­las­ting og skjerm­bruk: trykk her.
  • Stor fil (25,7 MB) for prin­ting i god kva­li­tet: trykk her.

Bil­de­gal­le­ri

Noen inn­trykk fra dis­se vak­re dage­ne mel­lom Trom­sø og Bodø:

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Litt rekla­me 🙂

Og til syven­de og sist: den nye kalen­de­r­en min, Sval­bard 2022, er ute! Og det sam­me gjel­der den nye boka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen»! 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.11.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php