spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018Sval­bard rund med SV Anti­gua, 12.-29. juli 2018 → Gal­le­ri 4: Free­man­sund til Sør­kapp – Sval­bard 2018

Svalbard med SV Antigua, 2018

Galleri 4: Freemansund til Sørkapp

Vi tok en tur til Edgeøya i sørøst Sval­bard ikke uten å sam­le litt plast­søp­pel som lig­ger der på stren­de­ne i store meng­d­er, først og fremst fis­ke­garn. Dagens høy­de­punkt var krykkje­ko­lo­nienBarent­søya og en fami­lie med vel­dig nysgjer­ri­ge fjell­re­ver!

Vær­vars­lin­ga var gans­ke klar, nå var tiden til å sei­le rund Spits­ber­gens Sør­kapp. Godt vær og guns­tig vind er helt avgjø­ren­de for en vel­lykket seil­as rund det­te vær­har­de kap­pet. Først måt­te vi ty til mas­ki­nen for å kom­me oss søro­ver i Storfjor­den, men sene­re kun­ne vi set­te seil.

Kart 4 – Free­man­sund til Sør­kapp

Spitsbergen map 4: Freemansund to Sørkapp

Gal­le­ri 4: Free­man­sund til Sør­kapp

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Nord­vest Spits­ber­gen  → Nord­aus­t­lan­det  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Free­man­sund til Sør­kapp  → Horn­sund til Isfjord

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php