spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Spitsbergen 30. mai- 7. juni 2022, del 3

Vestkysten

Hvalross, Prins Karls Forland

Hval­ross på Prins Karls For­lan­det.

I førs­te omgång ble det med for­sø­ket å dri­ve sku­ten med vin­d­kraft slik som det ble gjort i alle dager før man begy­n­te med damp og die­sel. Har man ikke vind, så har man ikke vind, og da er det van­ske­lig å sei­le 🙂 men vi kom oss like­vel inn i Kongsfjor­den tid­lig nok for å ta en titt på Blom­strand­hal­vøya med sine kysthuler og grot­ter før vi gikk langs kaia i Ny-Åle­sund.

Sene­re fant vi noen hval­ros­ser på Prins Karls For­lan­det, det var et øns­ke som stå igjen og det er jo fint å kun­ne imø­te­kom­me det.

Spits­ber­gen-opp­le­vel­sen fikk en ver­dig avs­lut­ning i Dick­son­fjor­den, og seil­spor­tens ven­ner fikk god valu­ta for pen­ge­ne på den sis­te stre­knin­gen tvers over Isfjor­den.

SV Antigua under seil i Isfjorden

SV Anti­gua under seil i Isfjor­den.

Bil­de­gal­le­ri 3: Ves­t­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Nordover fra Lon­gye­ar­by­en  → Til dri­vi­sen og nord­vesth­jør­net av Spits­ber­gen  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php