spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Spitsbergen rundt, 26. august - 8. september 2022 med SV Meander

Del 4: Fra Raudfjorden til Isfjorden

Raudfjordhytta

Raudfjor­dhyt­ta i Alice­ham­na, Raudfjor­den.

Så ble det tid å kom­me til­ba­ke til ves­t­kys­ten. I Raudfjor­den holdt tåka på med å øde­leg­ge våre pla­ner, men tåka hevet seg høyt nok for å gjø­re det mulig å gå opp på Solan­derfjel­let, en vel­dig flott liten fjell­tur, under raskt skif­ten­de lys­for­hold.

Fuglefjorden

I Fuglefjor­den.

Fuglefjor­den vis­te seg å være et høy­de­punkt. Så gikk turen vide­re til Kongsfjor­den, hvor vi besøk­te Ny-Åle­sund (selvføl­ge­lig) og Blom­strand­hal­vøya, og så søro­ver til Isfjor­den igjen. En gang til gjor­de tåka livet litt van­ske­lig, og vi retur­ner­te til Lon­gyear­ben noen timer tid­li­ge­re enn van­lig for­di det var rett og slett ikke mulig å gå i land i vill­mar­ka. Det gjør man ikke uten å kun­ne se noe, man vet jo ald­ri hva slags dyre­liv som er i områ­det. Men det er jo ingen­ting galt med en god liten bytur i den store byen i Advent­fjor­den!

Bil­de­gal­le­ri 4: Fra Raudfjor­den til Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Den søre ves­t­kys­ten (fra Isfjor­den til Dun­der­buk­ta)  → Fra Isbuk­ta til Edgeøya og Bar­entsøya  → Nord­aus­t­lan­det og Hin­lo­penstre­tet  → Fra Raudfjor­den til Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php