spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Foxdalen

360°-Panoramabilder

Ned­re Fox­dalen

Sky­dek­ket den­ne april­da­gen ska­per en glo­rie. Den ligner litt på en regn­bue, selv om den fysis­ke opp­rin­nel­sen av glo­rien og regn­buen er helt for­skjel­lig. Far­ge­ne i regn­buen ska­pes av vann­drå­per, mens små iskrystal­ler er ans­var­lig for glo­rien. Iskrystal­le­ne bry­ter ikke det syn­li­ge lys­et opp i ulike far­ger slik som vann­drå­pe­ne, det­te er grun­nen til at glo­rien er ens­far­get. I det fjer­ne kan man se Advent­fjor­den. I ned­re Fox­dalen lig­ger det noen hyt­ter, hvor lokal­be­fol­knin­gen av og til til­brin­ger en rolig helg.

Ned­re Fox­dalen

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php