spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Foxdalen

360°-Panoramabilder

Ned­re Fox­da­len

Sky­dek­ket den­ne aprilda­gen ska­per en glo­rie. Den ligner litt på en regn­bue, selv om den fysis­ke opprin­nel­sen av glo­ri­en og regn­bu­en er helt for­skjel­lig. Far­ge­ne i regn­bu­en ska­pes av vann­drå­per, mens små iskrystal­ler er ansvar­lig for glo­ri­en. Iskrystal­le­ne bry­ter ikke det syn­li­ge lys­et opp i ulike far­ger slik som vann­drå­pe­ne, det­te er grun­nen til at glo­ri­en er ens­far­get. I det fje­r­ne kan man se Advent­fjor­den. I ned­re Fox­da­len lig­ger det noen hyt­ter, hvor lokal­be­fol­k­nin­gen av og til til­brin­ger en rolig helg.

Ned­re Fox­da­len

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php