spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Prins Karls Forland med Forlandssund, Engelskbukta og St. Jonsfjorden

Kart over Prins Karls Forland, Forlandsund, Engelskbukta og St. Jonsfjorden.

Kart Prins Karls Forland

Generelt: Øy med en markant, lang form på vestkysten av Spitsbergen mellom Isfjorden og Kongsfjorden, skilles fra Spitsbergen av Forlandssund. Stredet er stedvis grunt, så kun små fartøy kan seile gjennom stredet. Øyen er 86 km lang, men bare 5-11 km bred og har et landareal på 650 km2. Prins Karls Forland er en egen nasjonalpark.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Geologi: Prins Karls Forland består for det meste av metamorfe grunnfjell (glimmerskifter, fyllitt, kvartsitt osv.). Sandstein og konglomerater fra tidlig tertiær finnes i den nordlige delen av øyens østkyst.

Prins Karls Forland

St. Jonsfjord med foldede sedimentære lagrekker i bakgrunnen.

Landskap: Delvis alpine fjell med spisse tinder og isbreer som er ganske spektakulære og kan minne om den antarktiske halvøy. Det høyeste fjellet, Monacofjellet, er 1081 m høyt.

Prins Karls Forland

Isbreer på østsiden av Prins Karls Forland.

Delvis vide kystsletter. Sett fra avstand ser den sørlige dele nav øyen ut som en egen øy, ettersom den skilles fra det fjellrike nord av et vidstrakt lavlandsområde. Her finnes flotte eksemplarer på steinbreer, gamle strandvoller, strukturmark osv.

Prins Karls Forland

Kystsletter på østsiden av Prins Karls Forland med strandvoller og laguner.

Engelskbukta og St. Jonsfjorden: Begge ligger innen det tertiære foldebeltet nær vestkysten og har derfor vakre fjell. Indre strøk er sterkt glasiale, og det er kalvende breer i St. Jongsfjorden. I Engelskbukta stanser Comfortlessbreen på kysten i et villt morenelandskap og en stor sandurslette. Landskapet er for det meste bratt, men det er fine tundraer på de slakere skråningene rundt Engelsbukta.

Prins Karls Forland

Engelskbukta.

Sør for Engelskbukta ligger en ganske uniform kystslette som strekker seg langt inn i stredet Forlandssund, som skiller hovedøya Spitsbergen fra Prins Karls Forland. Her ligger Sarstangen som fortsetter under vann som en grunne i Forlandssund, og gjør det umulig for større fartøy å ta seg gjennom stredet.

Landskap i St. Jonsfjorden

Farger og breer i St. Jonsfjord.

Prins Karls Forland

Plante- og dyreliv: Variert. Plantelivet er spredt, delvis på grunn av det bratte, bredekte terrenget, men også i lavlandet. Noen områder har rik tundra, særlig nær de store fugleklippene. Et stort antall polarlomvier, krykkjer, polarmåker osv. hekker i de bratte klippene, særlig rundt det nordligste punktet som kalles «Fuglehuken» av en grunn. Fuglene hekker høyt på klippene, så de kan ikke ses på nært hold.

På tundraen finnes Svalbardrein og fjellrever.

Som en biologisk spesialitet finnes det en steinkobbekoloni på Prins Karls Forland, noe som er ganske unikt på disse breddegrader. Det kan være en reliktkoloni fra 6000-8000 år siden da både vann og luft i område var 1-2°C varmere og arten antagelig var mer vanlig på Svalbard.

Steinkobber på Prins Karls Forland

Steinkobber på Prins Karls Forland.

Det finnes også hvalrosser i Forlandsund – om du skulle ta turen til området, sørg for å behandle dyrene med omhu, ettersom det er den eneste stedet på vestkysten hvor de hviler på land, og prosessen med å øke populasjonen slik at den tar seg opp igjen og når et naturlig nivå nettopp har startet.

Historie: Prins Karls Forland var ett av de første områdene, om ikke det første, som ble besøkt av Willem Barentsz i 1596; noen stedsnavn stammer fra denne sommeren, som ‘Spitsbergen’, ‘Fuglehuken’ etc.

Hvalfangere og fangstmenn har brukt områdene og satt sine spor.

Forlandsund
Remains of a Pomor hunting station, southern Prins Karls Forland

Spor etter Pomorenes fangststasjon. Kingsodden, sør på Prins Karls Forland.

Tilbake

Siste modifikasjon: 27.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php