spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Prospekt (Avenue)

360° panoramabilde

Det­te områ­det kal­les Pro­spekt (проспект) eller Ave­nue og lig­ger i sen­trum av Pyra­mi­den. Det var eng med gress fra Sibir, der bare barn og reins­dyr fikk lov til å hol­de til før stedet ble for­latt i 1998. Selv den dag i dag kal­ler noen av de loka­le gui­de­ne turis­tene til­ba­ke hvis de beve­ger seg vekk fra vei­en for å ta bil­der.

Skil­tet til gru­ve­sels­ka­pet Trust Ark­ti­ku­gol og selv­føl­ge­lig også Lenin som står her er blant Pyra­mi­den mest populæ­re foto­mo­tiv.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php