spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Sørkapp Land: Grunnvågen & Kikutodden

360° panorama av Spitsbergens sørligste kyst

Sør­kapp Land

Grunn­vå­gen og Kiku­tod­den lig­ger i Sør­kapp Land, et lite stykke øst for sørspis­sen av Spits­ber­gen. Som nav­net Grunn­vå­gen anty­der, er far­van­net lang­grunnt og sjø­kar­tet er langt fra full­sten­dig. Det­te fører til at til og med mind­re skip må hol­de en god avstand fra kys­ten og det er en lang tur i små­bå­ten om en vil gå i land. En stor, åpen bukt om Grunn­vå­gen gir ingen le og ly i til­fel­le dår­lig vær kom­mer in, så det bør være klart at det er best å hol­de seg langt unna den­ne far­li­ge kys­ten med mind­re være er vir­ke­lig per­fekt for den­ne turen.

Grunn­vå­gen

De få som uan­sett fin­ner vei­en hit vil opple­ve en vids­trakt kyst­s­let­te med man­ge mind­re bek­ker og våtom­rå­der. Ellers er tun­draen gans­ke kar­rig. På stran­da lig­ger driv­ved og noen hval­bein uts­predt her og der.

Kiku­tod­den

På ost­siden av Grunn­vå­gen lig­ger Kiku­tod­den som en liten, stei­ne­te hal­vøy. Den består av bratt­lig­gen­de sedi­m­ent­lag som fort­set­ter under vann, hvor de dan­ner man­ge stein og grun­ner.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php