spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Danskøya

Generelt: Danskøya er en ganske liten øy som ligger i det nordvestre hjørnet av Svalbard. Det er kjent for nordpolekspedisjonene ledet av svenske Salomon August Andrée og amerikanske Walter Wellman som startet fra Virgohamna på Danskøya.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Man trenger spesialtillatelse for å legge til i Virgohamna, og man må følge strenge regler for å beskytte kulturminnene i området.

Virgohamna, Danskøya: Andrée's baloon Ørnen

Andrées ballong Örnen i Virgohamna, Danskøya, klar for avgang den 11. juli 1897.

Geologi: Alle metamorfe grunnfjellsbergarter (gneiss, fyllitt, glimmergneis), hevet under den nordatlantiske riftdannelsen i sen-kritt og tidlig tertiær.

Danskøya: rocky terrain

Fotturer over steiner og blokker på Danskøya.

Landskap: Det meste av Danskøya er består av steinete åssider opptil 300 meters høyde (en makshøyde på 351 m). Overflaten er for det meste dekket av steiner og store blokker (klikk her for et panoramabilde av det typiske landskapet).

Den østlige delen av øyen i retning Smeerenburgfjorden er flatere. På vestsiden kutter Kobbefjorden inn i øyen. Det er vanligvis mulig å gjennomføre noen fotturer på Danskøya, men den steinete overflaten gjør turene ganske krevende og passer ikke for den som ikke er vant til å ferdes i denne type terreng. Det er ingen isbreer her, men mange snøfelt som ligger her året rundt, og noen mindre innsjøer.

Lake, Danskøya

Liten innsjø på Danskøya, øst for Kobbefjorden.

Plante- og dyreliv: Svært goldt og lite vegetasjon som for det meste er konsentrert i mosbed. Steinkobber, en sjelden og uvanlig selart å observere i høyarktis, kan ofte finnes her på steiner langs kysten, særlig ved lavvann. Fjæreplytter finnes i overflod, og de ser etter mat i tidevannssonen. Polarrev og isbjørner streifer over Danskøya mer eller mindre regelmessig.

Harbour seals. Virgohamna, Danskøya

Steinkobber i Virgohamna, Danskøya.

Historie: Historien om nordpol-ekspedisjonene er hovedattraksjonen ved Danskøya, og trekker besøkende i store antall – de fleste drar kun for å besøke Virgohamna. Dette er stedet hvorfra svenske Salomon August Andrée forsøkte å starte sin ekspedisjon med luftballongen Örnen i 1896 og 1897. Han og hans 2 medmannskap forsvant og ble funnet først i 1930 på Kvitøya.

I 1906, 1907 og i 1909, forsøkte den amerikanske journalisten Walter Wellman å lykkes med det samme også fra Virgohamna; han prøvde å nå nordpolen med luftskipet America, men mislyktes hver gang. Begge etterlot seg mange gjenstander i Virgohamna, og mye av dette kan fortsatt ses i området. Se kappløpet om nordpolen 2: Virgohamna i historie-seksjonen på denne nettsiden for mer informasjon.

Monument for Andrée in Virgohamna, Danskøya

Monument for den svenske luftballongpionéren Andrée i Virgohamna, Danskøya.

Remains from Wellman's air ship expeditions in Virgohamna, Danskøya

Spor etter Wellmans luftskip-ekspedisjoner i Virgohamna, Danskøya.

Hvalfangere på 1600-tallet hadde sine stasjoner både i Virgohamna og i Kobbefjorden på vestsiden av Danskøya. Stasjonene i Virgohamna, hvor både graver og fundamenter etter spekkovner fortsatt finnes, var fra selskaper fra Harlingen i Nederland. Hvalfangerne i Kobbefjorden kom fra Danmark. Det finnes ingen synlige kulturminner fra hvalfangsttiden i Kobbefjorden.

Kobbefjord, Danskøya

Kobbefjorden på vestsiden av Danskøya. Danske hvalfangere hadde en stasjon her på 1600-tallet. Våren 1922 ble Kobbefjorden vitne til en tragedie da Harald Simonsen og Torgeir Møkleby døde her.

I 1922 fant en tragedie sted i Kobbefjorden, da norske Harald Simonsen og Torgeir Møkleby ble strandet her og sultet ihjel. De hadde forlatt værstasjonen på Kvadehuken i Kongsfjorden med båt for å lete etter en fangstmann som var meldt savnet, men ble så fanget i isen og drev nordover. De ble funnet i 1923, sammen med dagbøkene deres, som er bevarte.

Tilbake

Siste modifikasjon: 19.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php