spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Fra Alta til Bodø med SV Meander, 22. april - 1 mai 2024

Del 3: fra Tranøy til Bodø

Kunstpark Tranøy

Kunst­park Tranøy.

Vær­mel­dinga for den søre delen av Lofo­ten så ikke vel­dig loven­de ut og der­for fore­trakk vi å hol­de oss på øst­siden av Ves­t­fjor­den, ved fast­land­s­kys­ten. Der gikk vi på opp­dagel­se­stur i Tranøy med kunst­parken. Et fint pros­jekt med man­ge spen­nen­de instal­las­jo­ner og man­ge vak­re inn­trykk.

Kveldslys, Engeløy

Kveldslys på Engeløya.

Engeløya ble den nes­te desti­nas­jo­nen og den sis­te før Bodø. På Engeløya, nær­me­re sagt på den vak­re Bøst­ran­da, kun­ne vi nyte en fan­tas­tisk flott sol­ned­gang og nes­te mor­gen run­det vi det hele av med en liten tur til «Bat­te­rie Dietl», en tysk kanon­stil­ling fra ver­dens­kri­gens mør­ke dager.

Foto­gal­le­ri: fra Tranøy til Engeløy og Bodø med SV Mean­der

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/fotogalleri:  → Del (1): fra Alta til Trom­sø  → Del (2): fra Ande­nes til Skro­va  → Del (3): fra Tranøy til Bodø

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php