spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Grimaldibukta: Murraypynten

360°-Panoramabilder

Mur­ray­pyn­ten er en flat hal­vøy nord for Gri­mal­di­buk­ta på øst­siden (ind­re strøk) av Prins Karls For­land, den lan­ge, sma­le øyen uten­for ves­t­kys­ten av Sval­bard. På sør­si­den av Mur­ra­pyn­ten lig­ger rui­ner etter en hyt­te som skal ha blitt byg­get i 1963 under en tysk ekspe­dis­jon.

Fra de more­ne­dek­te bak­ke­ne får du noen fan­tas­tis­ke utsik­ter over de bars­ke, alpi­ne fjel­le­ne og det isdek­te lands­ka­pet som utgjør ryg­gra­den på øyen, og også over de vids­trak­te kyst­s­let­tene.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php