spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSvalbard infosideØygruppen Svalbard: Spitsbergen og omegnIsfjorden → Adventfjorden – Longyearbyen

Adventfjorden

Kart over Adventjorden

Kart over Adventfjorden og Longyearbyen-området.

Generelt

Denne siden beskriver ikke Longyearbyen, men den dreier seg først og fremst om byens omgivelser – Adventfjorden. Her kan du finne bilder og litt bakgrunn om naturen i området. For mer informasjon om selve Longyearbyen og infrastrukturen og tilbudene som finnes der, anbefaler jeg guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen. Der finnes det en omfattende kapittel om Longyearbyen.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Adventfjorden er den mest befolkede delen av Svalbard. Den norske administrasjonen ligger i Longyearbyen (Sysselmannen), her finner man også alle tjenester og infrastruktur (flyplass, havn, sykehus, butikker, hoteller osv.), vitenskap og utdanning (Polarinstituttet, UNIS, museer, skole osv.), turoperatører osv. Området har noe å tilby alle, for eksempel innen historie og dagens bosetning, men også landskapet, dyrelivet og blomstene er spennende og det finnes utallige muligheter til å dra på tur.

Adventfjorden

Adventfjorden sett fra Hiorthfjellet.

Regler og sikkerhet

Det er noen regler om beskyttelse av natur, kulturminner og ferdsel i naturen, og for å gjøre turismen bærekraftig for alle, også rett rundt og i byen. Klikk her for nærmere info.

Det er helt viktig å ta sikkerheten på alvor. Du kan møte mange av den arktiske naturens utfordringer og farer mange steder rundt omkring Longyearbyen, alt som har med vind, vær, terreng og is å gjøre. Og to ganger er mennesker blitt drept av isbjørn rett i nærheten av byen: i 1995 ble en kvinne drept på Platåberget, og i 2020 mistet en mann livet under et isbjørnangrep på campingplassen.

Isbjørn, Adventfjorden

En nysgjerrig isbjørn undersøker en hytte i Adventfjorden. Det er viktig å være obs!

Adventfjorden panorama

På denne hjemmesiden finnes det et stort antall sider som beskriver forskjellige steder i Adventfjorden og Longyearbyen med panoramabilder og litt informasjon, eksempelvis:

Det er bare noen få eksempler. Ved å klikke har finner du et interaktivt kart med den fulle oversikten.

Geologi

Bergarter fra tidlig kritt og tidlig tertiær (sen kritt mangler på Svalbard). Det er lag av sedimenter, som heller lett mot sør. På grunn av dette er bergartene på den nordlige siden av Adventfjorden for det meste fra kritt, bortsett fra de øverste delene.

Geologie, Adventfjord

Sedimentære lag på toppen av Lars Hiertafjellet sør for Longyearbyen. Byen og Adventfjorden sees i bakgrunnen (utsikt mot nord).

Både kritt og tertiær består litologisk av grunne marine og kystnære sand-, silt-, og leirsteinslag. Sandsteinen består av sedimenter fra elvedeltaer …

Geologi, Adventfjorden

Krevende turterreng i sandsten som ble avleiret for mange millioner år siden i et kystnært miljø.

… mens leirsteinen hinter om en sterkere marin innflytelse i større avstand fra kysten. Selvfølgelig var det flere sykluser med transgresjon/regresjon (havnivå som stiger og synker). Dette er godt synlig ved for eksempel en dagstur til Nordenskiöldfjellet, et fjell på mer enn 1000 m.o.h. som tårner seg opp over Platåberget, rett ved Longyearbyen. Her kan du se mørk leirstein vekselvis med silt- og sandstein. Leirsteinen representerer perioder med høyere havnivå, da kysten var langt unna og kun fine korn ble avsatt. Da kysten kom nærmere igjen på grunn av et lavere havnivå, ble sand avsatt og dratt med ut i havet av havstrømmene.

Geologi, Adventfjorden

Finkornet, mørk leirstein tyder på marin innflytelse langt borte fra kysten.

Noen av lagene er rike på fossiler. Blant annet finnes blader som ligner på dem vi i dag finner på hasselnøttrær. Disse er vanlige å finne (sjekk morenene ved isbreene).

Kull finnes i lag fra både kritt og tertiær. Steinkull ble utvunnet i det 20.århundret på begge sider av fjorden (se under).

Landskap

Det mest påfallende, i alle fall sammenlignet med andre deler av Svalbard, er den relativt tette bebyggelsen, men dette betyr absolutt ikke at naturen ikke har noe å tilby. Landskapet karakteriseres av platå-formede fjell, som også er typisk for sentrale og østlige deler av Svalbard, med høye platå på 400-500 meter over havnivå. Platåene er vidstrakte steinørkener, delvis med strukturmark og stort sett uten vegetasjon.

De fleste steinlagene over dette nivået har erodert bort – de var der på ett eller annet tidspunkt, med andre ord. Nå er det kun en håndfull fjell som tårner over platåene, som for eksempel Nordenskiöldtoppen og Trollsteinen nær Longyearbyen. Her kan man fortsatt se hva slags stein som en gang dekket hele området, men de høyeste (yngste) lagene er fortsatt fra lavere tertiær. Rundt Longyearbyen danner sandsteinen fra lavere tertiær iøynefallende klipper som er kuttet i regelmessige, spektakulære tårn av erosjon. Skråningene er stort sett ur (steiner med skarpe kanter, fra frostsprengning). Sammenlignet med andre områder på Svalbard virker Longyeardalen noe grå-brun i fargen, med lite kontraster. Dette kommer av fargen på steinen i området, og det er kun et par, relativt små, isbreer.

Bretur på Larsbreen

Bretur på Larsbreen sør for Longyearbyen.

Flora og fauna

Overraskende nok er det en rik flora og fauna, på tross av at det bor mer enn 1500 mennesker i området. Det er tundra i Bjørndalen og på de lavere skråningene mellom Bjørndalen og Longyeardalen, samt i Adventdalen. Her kan du kanskje til og med finne dvergbjørk, som er sjelden på Svalbard – lykke til 🙂 Du kan finne dvergbjørk i Endalen, bare et par minutters gange fra veien.

Nær Longyearbyen er det små kolonier av alkekonger som bygger reir øverst i skråninger. De formerer seg under steinblokker, så en ser ikke redene, men man kan se fuglene fly inn og ut, og en kan se dem sitte på steinene. Hvis du vil se rødnebbtern, krykkje, snøspurv og, med litt flaks polarsvømmesnipe, så er campingplassen og den kunstige lagunen mellom campingplassen og kysten en lur plass å besøke (hold avstand fra hekkende fugler, se regler). I Adventdalen kan du se praktærfugl i nærheten av små kulper i juni.

Svalbardrein, Longyearbyen

Svalbardrein i Longyearbyen.

Det er ikke uvanlig å se fjellrev og Svalbardrein også inne i Longyearbyen.

Alt i alt – nær Longyearbyen kan man se ganske mye ulik flora og fauna. Du kan bruke flere dager her, hvis du vet hvor du skal lete etter de ulike artene – vurder å leie en guide, som vet om flere ulike interessante steder, og du vil også trenge rifle, transport osv.

Historie

Menneskelig aktivitet i Adventfjorden var stort sett basert på gruvedrift. Tidlige forsøk på kulldrift ble gjørt på Blomsterdalshøgda (“Trøndergruva”, bak dagens flyplass) og i Advent City og Hiorthhamn på nordsiden av Adventfjorden. Disse stedene er nå spennende kulturminner.

Trøndergruva på Blomsterdalshøgda

“Trøndergruva” på Blomsterdalshøgda (bak flyplassen) var Svalbards første “ekte” kullgruve, men den var i drift bare i noen få år fra 1903 til 1906.

Advent City

Gammel gruveanlegg i Advent City. Gruven her var i drift fra 1904 til 1908.
Selve kullgruven lå oppe på skråningen i bakgrunnen, til venstre for den lille dalen og ovenfor det mørke området (kull).

Den amerikanske John Munro Longyear så kullfløtsene mens han var på cruise, og gikk i gang med gruvedriften i Advent Bay, som det het den gangen, med selskapet Arctic Coal Company Ltd. i 1906. Longyear solgte senere alt til Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK) i 1916 på grunn av utviklingen i det globale markedet, samt lokale problemer. SNSK, nå statseid, eksisterer fortsatt under navnet «Store Norske». Gruvedriften har blitt redusert til et mer eller mindre symbolsk nivå, og nå er det kun gruve 7 i Adventdalen som fortsatt er i drift. Gruvene i Sveagruva, som før var senteret for den norske kulldriften, Svea Nord og Lunckefjellet ble lagt ned i 2015. Opprydning i området pågår fortsatt.

Under krigen, var det kamper på Spitsbergen ved flere anledninger. De fleste bosetningene, inkludert Longyearbyen, ble ødelagt i 1943.

Livet på Svalbard forandret seg signifikant da flyplassen ble åpnet i 1975.

Turisme har også en lang historie i området. Et hotell ble faktisk åpnet i 1896, og var åpent i 2 år. Stedet kalles fortsatt Hotellneset. I dag finner du campingplassen der, det er ingen rester etter det gamle hotellet. Selve bygget ble flyttet til Longyearbyen og ødelagt under det tyske angrepet i 1943.

Adventfjorden galleri

Noen inntrykk som du kan møte i Adventfjorden under forskjellige årstider.

Klikk på miniatyrbildet for å åpne forstørret versjon av et spesielt bilde.

Tilbake

Siste modifikasjon: 17.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php