spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Galleri 2: nordkysten

Rundt om Spitsbergen med SY Arctica II - 04.-22. August 2019

Det var en flott dag i Raud­fjor­den, som har noen fan­tas­tis­ke isbre­er og fjell. Vi nøt lands­ka­pet både fra båten og under en liten fjell­tur.

Det ble sent på kveld innen vi ankom Mus­ham­na i Wood­fjor­den, en av Sval­bards bes­te forank­rings­plas­ser og et flott tur­om­rå­de. Det­te tok vi i bruk nes­te dag. Sene­re tok vi en liten tur på land len­ger sør i Wood­fjor­den. På turen nord­o­ver så vi den førs­te isbjør­nen på den­ne turen, i Mus­ham­na.

Nes­te dag for­lot vi det­te flot­te områ­det, men ikke uten en avs­tik­ker til en av småøyene i Lief­defjor­den. Så fort­sat­te vi nor­døs­to­ver, krys­set 80 gra­der nord og run­det Ver­le­gen­hu­ken – i god stil under seil, noe som utford­ret oss såpass som sjø­folk at noen fak­tisk fore­trakk å hol­de seg i køy­en til vi var kom­met frem til Eolus­ne­set i Sorg­fjor­den.

Gal­le­ri 2: nord­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Den nord­li­ge ves­t­kys­ten  → Nord­kys­ten  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Sørøst Sval­bard  → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php