spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Galleri 2: nordkysten

Rundt om Spitsbergen med SY Arctica II - 04.-22. August 2019

Det var en flott dag i Raudfjor­den, som har noen fan­tas­ti­s­ke isbre­er og fjell. Vi nøt lands­ka­pet både fra båten og under en liten fjell­tur.

Det ble sent på kveld innen vi ankom Mus­ham­na i Woodfjor­den, en av Sval­bards bes­te for­ankrings­p­las­ser og et flott tur­om­rå­de. Det­te tok vi i bruk nes­te dag. Sene­re tok vi en liten tur på land len­ger sør i Woodfjor­den. På turen nordover så vi den førs­te isbjør­nen på den­ne turen, i Mus­ham­na.

Nes­te dag for­lot vi det­te flot­te områ­det, men ikke uten en avs­tik­ker til en av småøye­ne i Lief­defjor­den. Så fort­sat­te vi nor­døsto­ver, krys­set 80 gra­der nord og run­det Ver­le­gen­hu­ken – i god stil under seil, noe som utfor­dret oss såpass som sjø­folk at noen fak­ti­sk fore­trakk å hol­de seg i køy­en til vi var kom­met frem til Eolus­ne­set i Sorgfjor­den.

Gal­le­ri 2: nord­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Den nord­li­ge ves­t­kys­ten  → Nord­kys­ten  → Hin­lo­penstre­tet  → Sørøst Sval­bard  → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php