spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018 → Sval­bard rund med SV Anti­gua, 12.-29. juli 2018

Svalbard ombord SV Antigua, 12.-29. juli 2018

En lang, intens og spen­nen­de tur rund hele Sval­bard med bar­ken­ti­nen SV Anti­gua. Fra den (rela­tivt) grøn­ne og diver­se ves­t­kys­ten på hove­døya Spits­ber­gen til polarør­kenen lengst nor­døst på Sval­bard – vi var der og så og opp­lev­de mye. Vær­gu­dene var nådi­ge med oss og isen lå ingen hin­drin­ger i vei­en hel­ler. Det er nok sant at vi ville gjer­ne ha sett litt mer is, både for opp­le­vel­sen og for den ark­tis­ke natu­rens skyld, men sånt var det nå, det var ingen is i Sval­bards far­vann på den­ne tiden i det hele tatt.

Den­ne Sval­bard-turen med SV Anti­gua var en vel­dig omfat­ten­de opp­le­vel­se, med man­ge ilands­tign­in­ger, kort­e­re turer og noen fine, lan­ge van­drin­ger, dyre­liv, sei­ling – vi fikk den hele pak­ken. Jeg ville si at det er umu­lig å få mer ut av 2 ½ uker på Sval­bard enn vi fak­tisk gjor­de. Vi sat­te kur­sen etter vind og vær og på den­ne måten kom vi til man­ge spen­nen­de steder, noen av dis­se velk­jen­te, tra­dis­jo­nel­le ilands­tig­nings­plas­ser, and­re mind­re kjent og avsi­des­lig­gen­de, og slik opp­daget vi en god del av Sval­bards man­ge mys­te­ri­er.

Her kan du ned­las­te rei­se­dag­bo­ka (tysk).

På side­ne som du fin­ner ved å trykke på lin­ke­ne nederst er det bil­de­gal­le­ri­er, kart og kor­te fortel­lin­ger om våre opp­le­vel­ser på de for­skjel­li­ge dele­ne av turen. Vel­kom­men ombord hos oss på SV Anti­gua!

Steds­navn med lin­ker viser til siden innen­for polar-pan­ora­ma-sam­lin­gen min. På den­ne måten kan du kom­me deg til man­ge spen­nen­de steder og nyte vir­tu­el­le Sval­bard-turer uten å bli kalt, sjø­syk eller fat­tig 🙂

Foto­gal­le­ri – Sval­bard ombord SV Anti­gua, 12.-29. juli 2018

  • molch­a­nov-03-15_12_2009

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php