spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Nyheter og reiseblogg → Vra­ket av trå­le­ren Nor­th­gui­der er fje­r­net

Vra­ket av trå­le­ren Nor­th­gui­der er fje­r­net

Vra­ket av reke­trå­le­ren Nor­th­gui­der er nå fulls­ten­dig fje­r­net.

Trå­le­ren gikk på grunn ved Spar­ren­e­set på Nord­aus­t­lan­det i Hin­lo­penstre­tet i desem­ber 2018. Manns­ka­pet ble ber­get med heli­ko­pter i en dra­ma­ti­sk ope­ras­jon i storm, kul­de og mør­ke. Sene­re kun­ne far­li­ge mate­ria­ler som driv­stoff, olje, far­ge, elek­trisk uts­tyr og fis­ke­reds­ka­per bli fje­r­net.

Vrak Northguider

Vra­ket av reke­trå­le­ren Nor­th­gui­der og bergings­skip
i august 2019 ved Spar­ren­e­set i Hin­lo­penstre­tet.

Pla­nen å ber­ge Nor­th­gui­der lot seg ikke gjen­nom­fø­re i 2019. Dri­vi­sen for­skin­ket arbei­de­ne, og sene­re vis­te det seg at vra­ket kun­ne ikke bli fje­r­net som plan­lagt for­di ska­de­ne var alt­for store. Isteden ble den nå kut­tet opp i fle­re deler som kun­ne bli las­tet opp en lek­ter som er nå på vei til fast­lan­det. Mind­re biter på hav­bun­nen ble fje­r­net av dykke­re, som også doku­men­ter­te at ingen­ting er igjen, som Sys­sel­man­nen opp­ly­ser.

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo: min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen – vom Polar­licht bis zur Mit­ter­nachts­son­ne» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

Tilbake

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 02.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php