spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Bil­der, pan­ora­ma­er, videoer, web­ka­me­ra­erPan­ora­ma­bil­der fra Spits­ber­genLon­gye­ar­by­en → Kull-taub­a­ne Lon­gye­ar­by­en: kur­ve­stas­jo­nen på Skjæringa

Longyearbyen - Kull-taubane: kurvestasjonen på Skjæringa

360° panoramabilder og litt om historien

Den gam­le kull-taub­a­nen i Lon­gye­ar­by­en ble brukt til å frak­te kull fra gru­ve­ne ned til hav­nen. Der hvor fle­re taub­a­ner møt­tes på vei­en, ble de sam­let i spe­si­el­le anlegg, slik at bare en vide­re­føring var nød­ven­dig for vide­re trans­port. Dis­se anl­eg­ge­ne var Vin­kelstas­jo­nen, som lå i mun­nin­gen av End­a­len og selv­føl­ge­lig også den mek­ti­ge Taub­a­ne­sen­tra­len høyt oppe i Lon­gye­ar­by­ens elds­te bydel Skjæringa.

For­di taub­a­ne­ne bare kun­ne gå i ret­te lin­jer, treng­te man uan­sett spe­si­el­le anlegg på de stede­ne hvor banen måt­te ta en sving. En slik kur­ve­stas­jon befin­ner seg i Lon­gye­ar­by­en like neden­for kir­ken.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php