spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Bil­der, pan­ora­ma­er, video­er, web­ka­me­ra­erPan­ora­ma­bil­der fra Spits­ber­genLon­gye­ar­by­en → Kull-tauba­ne Lon­gye­ar­by­en: kur­ve­stas­jo­nen på Skjæ­rin­ga

Longyearbyen - Kull-taubane: kurvestasjonen på Skjæringa

360° panoramabilder og litt om historien

Den gam­le kull-tauba­nen i Lon­gye­ar­by­en ble brukt til å frak­te kull fra gru­ve­ne ned til hav­nen. Der hvor fle­re tauba­ner møt­tes på vei­en, ble de sam­let i spe­si­el­le anlegg, slik at bare en vide­re­fø­ring var nød­ven­dig for vide­re trans­port. Dis­se anleg­ge­ne var Vin­kelstas­jo­nen, som lå i mun­nin­gen av Enda­len og selvføl­ge­lig også den mek­ti­ge Tauba­ne­sen­tra­len høyt oppe i Lon­gye­ar­by­ens elds­te bydel Skjæ­rin­ga.

For­di tauba­ne­ne bare kun­ne gå i ret­te lin­jer, treng­te man uan­sett spe­si­el­le anlegg på de stede­ne hvor banen måt­te ta en sving. En slik kur­ve­stas­jon befin­ner seg i Lon­gye­ar­by­en like neden­for kir­ken.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php